Általános Szerződési Feltételek


 1. FOGALMAK
  1. Weboldal: a https://apper.hu url címen elérhető weboldal.
  2. Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy aki regisztrál az Apper weboldalán, vagy egyéb módon használja annak szolgáltatásait.
  3. Előfizető: bármely felhasználó, aki előfizetett A Szolgáltató bármely előfizetési csomagjára és/vagy szolgáltatására.
  4. Tartalom: a Szolgáltató által biztosított Mobilalkalmazásnak a felhasználó által létrehozott tartalma.
  5. Fiók: a Felhasználónak és/vagy az Előfizetőnek létrehozott adminisztrációs felület, ahol a személyes adatait és az Szolgáltatások beállításait lehet kezelni.
  6. Szolgáltató: A jelen Általános Szerződési Feltételeket alkalmazó Szerződő Fél.
  7. Szolgáltatás: Bármely, a Szolgáltató által a Felhasználó és/vagy Előfizető számára nyújtott szolgáltatás.
  8. Mobilalkalmazás: A Felhasználó és/vagy Előfizető által a Szolgáltató rendszerében létrehozott szoftver.
  9. Letöltő: bármely személy aki a Felhasználó és/vagy Előfizető által a Szolgáltató rendszerében létrehozott mobilalkalmazást letölti.
  10. ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltételek
 2. A SZOLGÁLTATÓ
  1. A szolgáltató neve és címe:
   Név: Chrome Ball Bt.
   Székhely és postázási cím: 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 55/b
   Adószám: 22219677-1-08
   Cégjegyzékszám: 08-06-012781
   Számlaszám: OTP BANK 11705998-21272224
   Telefonszám: +36 96 519 834
   E-mail cím: adrian@apper.hu
  2. A Szolgáltató a szolgáltatásának Felhasználói részére elektronikus ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálat és hibabejelentés elérhető bármely Felhasználó számára a Fiókjában.
 3. A SZERZŐDÉS CÉLJA, JOGI TÁJÉKOZTATÓ
  1. A jelen ÁSZF célja, hogy meghatározza a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződési jogosultságokat, jogokat és feltételeket, valamint a Szolgáltató szolgáltatásaihoz való hozzáférés és annak használatának feltételeit.
  2. Felhasználóként és/vagy Előfizetőként Ön tudomásul veszi és kijelenti, hogy teljes tartalmában elolvasta és megértette jelen ÁSZF feltételeit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el azokat minden korlátozás nélkül.
  3. A mindenkori aktuális ÁSZF elérhető a Felhasználók és/vagy Előfizetők számára a https://apper.hu/aszf webcímen.
  4. Jelen ÁSZF a Felhasználók regisztrációja során is megjelenítésre kerül. A regisztráció érvényesítéséhez a Felhasználó és/vagy Előfizető köteles megerősíteni, hogy az ÁSZF feltételeit teljességükben megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 4. AZ ÁSZF TÁRGYA
  1. A Szolgáltató mobilalkalmazás készítő rendszert biztosít, amely segítségével a Felhasználó és/vagy Előfizető létrehozhat és tartalommal tölthet fel egy mobilalkalmazás szoftvert.
  2. Fiók
   1. A Felhasználó a Weboldalon elérhető űrlap segítségével fiókot hozhat létre.
   2. A Szolgáltató által begyűjtött és feldolgozott adatokat a Felhasználó önkéntes alapon adja meg, azok valódiságáért kizárólag a Felhasználó vállal minden felelősséget.
   3. A Felhasználó és/vagy Előfizető által választott, a Fiókhoz tartozó jelszó szigorúan bizalmas, harmadik féllel nem megosztható információ. A Szolgáltató minden felelősséget kizár a jelszóval való visszaélésekért, a jelszó elveszéséért vagy ellopásáért.
   4. A Felhasználó és/vagy Előfizető felelős a jelszavai és belépési adatai biztonságának megőrzéséért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Fiók és a jelszó biztonságának sérelméből származó bármely kárért vagy veszteségért.
   5. Ha a Felhasználó és/vagy Előfizető úgy véli, hogy a Fiókját vagy személyazonosságát harmadik fél jogosulatlanul használja köteles erről a Szolgáltatót 24 órán belül írásban értesíteni.
   6. A Felhasználó és/vagy Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználó regisztrációja során megadott e-mail címet fogja elsődlegesen kommunikáció céljára használni.
   7. A Felhasználó és/vagy Előfizető felelős minden, a Fiókon belül végzett tevékenységért és az azon belül feltöltött tartalomért, beleértve de nem kizárólag minden adatot, szöveges tartalmat, grafikát, fényképet és linket. A Felhasználó és/vagy Előfizető köteles a tartalom használatát érintő jogok védelmét biztosítani. A Felhasználó és/vagy Előfizető a Szolgáltató rendszerében nem továbbíthat vírusokat, ártalmas szoftvereket, törvénybe ütköző tartalmat vagy bármely ártalmas vagy ismeretlen természetű kódot.
  3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
   1. A Szolgáltató nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Felhasználónak és/vagy az Előfizetőnek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra, amelyért a Felhasználó és/vagy az Előfizető a Weboldalon meghatározott díjat köteles fizetni.
   2. Minden, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a Szolgáltató által megvizsgált és megtekintett állapotban kerül biztosításra. Minden további kifejezett vagy hallgatólagos garancia, illetve jótállás nélkül.
   3. A Szolgáltató minden felelősséget kizár a Weboldal és a szolgáltatás használatából és használata során előforduló hibákból fakadó károkkal vagy veszteségekkel kapcsolatban.
   4. A Szolgáltató és alkalmazottai jogosultak a Felhasználó vagy Előfizető Fiókjába bejelentkezni karbantartás, adategyeztetés, adatvizsgálat vagy egyéb, a Szolgáltató számára a szolgáltatás üzemeltetésével összefüggő célból.
  4. A Felhasználók és Előfizetők jogai és kötelezettségei
   1. A Felhasználó vagy Előfizető köteles minden olyan adatot a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, amely a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás üzemeltetéséhez szükséges. Ezeket az adatokat a regisztrációs folyamat alatt megjelenített űrlapon kell megadni. A Felhasználó ezeket az adatokat a Fiókjában módosítani tudja.
   2. A Felhasználó és/vagy az Előfizető jogosult feltölteni a Mobilalkalmazást bármilyen tartalommal, amelyeket a jelen ÁSZF, a hatályos jogszabályok, valamint az általános etika nem tilt.
   3. Az Előfizető az szolgáltatás használatáért díjat köteles fizetni. Az egyes előfizetési csomagok különböző díjakat és szolgáltatási típusokat, funkciókat tartalmaznak, a Weboldalon meghatározottak szerint.
   4. A Szolgáltatónak semmilyen kapcsolata nincs és nem tartozik sem hallgatólagos sem kifejezett felelősséggel a Letöltő felé, aki számára a Felhasználó vagy az Előfizető elérhetővé teszi a Mobilalkalmazást.
  5. Letöltők jogai és kötelezettségei
   1. A jelen ÁSZF rendelkezései értelmében a Szolgáltatót a Letöltő felé nem terheli kötelezettség a szolgálatások nyújtása kapcsán, a jelen ÁSZF nem keletkeztet ilyen kötelezettségeket.
   2. A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatónak nem keletkezik a Letöltő kifizetésére vonatkozó kötelezettsége.
   3. A Letöltő felé a Mobilalkalmazással kapcsolatban a Szolgáltatónak semmilyen vállalása nincs, nem vállal felelősséget és kizár minden garanciát és felelősséget.
 5. FIZETÉSI FELTÉTELEK
  1. A Szolgáltató 10 napos ingyenes próbaidőszakot biztosít a Felhasználónak, anélkül, hogy a felhasználónak fizetési adatokat kellene megadnia és/vagy előfizetési szándékot kifejeznie. A próbaidőszak a Felhasználó regisztrációjával egyidőben indul. A Szolgáltató fenntartja a jogot az ingyenes próbaidőszak hosszának módosítására, már meglévő regisztráció esetén is.
  2. A próbaidőszak lejártát követően, a Felhasználónak választania kell az Előfizetési csomagok közül, ahhoz, hogy továbbra is használhassa a szolgáltatást.
  3. Minden fizetési kötelezettségről számla kerül kiállításra, amely az Előfizető Fiókjában kerül megjelenítésre, valamint a Felhasználó és/vagy Előfizető által megadott e-mailben, kerül elküldésre. A fizetési kötelezettség elmulasztása, vagy a Szolgáltató által történő beszedés hibája a Felhasználó vagy Előfizető fiókjának szüneteltetését eredményezi.
  4. A Fiók megszűnése esetén az előfizetési díjat esedékesnek kell tekinteni minden megkezdett időszak vonatkozásában. Ha az Előfizető megszünteti a szerződést vagy nem veszi igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait, a Szolgáltató nem köteles díj megtérítésére.
  5. Az előfizetés feldolgozásához érvényes bankkártyára lehet szükség, mely esetben a Szolgáltató automatikusan megterheli az Előfizető bankkártyáját az előfizetés díjával az Előfizető számlázási ciklusának megfelelően (havi vagy éves, a kiválasztott csomagtól és az egyéni szolgáltatások számlázási feltételeitől függően) egészen addig, amíg az Előfizető érvényesen le nem mondja a szolgáltatást.
 6. ELŐFIZETÉS ÉS FIZETÉS
  1. Felhasználó a regisztrációt követően a havi és az éves előfizetési lehetőség közül előfizetést választ.
  2. Az előfizetése érvényesítése érdekében Felhasználó a Barion fizetési rendszerben megbízást ad az előfizetési díj rendszeres és automatikus online bankkártyás befizetésére.
  3. Az online történő bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártyaadatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  4. Az előfizető által kapott bankszámlakivonatokon a Barion Payment Zrt. szerepel elfogadóhelyként.
  5. Az előfizetés Felhasználó részéről bármilyen okból indoklás nélkül felmondható. Felhasználó az előfizetés felmondásról Szolgáltatót köteles írásban, elektronikus levélben értesíteni. Az előfizetési díj automatikus átutalására vonatkozó megbízás visszavonásáról Felhasználó köteles gondoskodni. Az előfizetési díj automatikus átutalására vonatkozó megbízás visszavonásából eredő esetleges jogsérelmekért vagy károkért Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. Az előfizetés Felhasználó általi felmondása esetén Felhasználót semmiféle pénzvisszatérítés nem illet meg; Szolgáltató nem köteles semmiféle összeget Felhasználó részére téríteni.
  6. Az előfizetés Szolgáltató részéről bármilyen okból és különösen az előfizetési díj megfizetésének elmaradása esetén felmondható. Szolgáltató az előfizetés felmondásáról Felhasználót köteles írásban, elektronikus levélben értesíteni. Éves előfizetés Szolgáltató általi felmondása esetén az előfizetés időtartamának végéig hátralévő hónapok vonatkozásában Szolgáltató 30 napon belül visszatéríti az előfizetési díjat Felhasználó részére.
 7. PARTNERPROGRAM
  1. A Felhasználó és/vagy Előfizető lehetőséget kaphat a Szolgáltatótól annak partneprogramjában való részvételre. A Partneprogram részleteit és feltételeit jelen szerződés tartalmazza, melyek a Szolgáltató és a partnerprogramba szerződött Felhasználó/Előfizető (a továbbiakban Partner) elolvasott és elfogadta azokat.
  2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó és/vagy Előfizető számára ezt a jogot egyedi elbírálás alapján biztosítsa, szüneteltesse, vagy végleg megvonja.
  3. A partneprogramban minden Felhasználó és/vagy Előfizető egyedi azonosító kódot (a továbbiakban partnerkód) kap ami alapján a Szolgáltató be tudja azonosítani a Felhasználó és/vagy Előfizető által hozott érdeklődőket.
  4. A partnerkód működése:
   1. A partnerkód minden esetben egy egyedi azonosító kód. A kódot a Szolgáltató webcíme után beírva kell használni. Példa: https://apper.hu/XYpartnerkód
   2. A partnerkódot a Partner megoszthatja weboldalán, a közösségi médiában és egyéb publikus platformokon.
   3. A partner által publikált linkre kattintva a Szolgáltató weboldala nyílik meg, melyen látható módon nincs feltüntetve, hogy partnerkódot tartalmazó linkről érkezett a látogató.
   4. A látogató amikor a partnerkódot tartalmazó link segítségével nyitja meg a Szolgáltató weboldalát, az elmenti a látogató gépén egy cookie (süti) segítségével a partnerkód azonosítóját.
   5. Amennyiben a látogató regisztrál az Szolgáltató rendszerében úgy a sütiben tárolt adat alapján a Szolgáltató rendszere azonosítja és az adatbázisában eltárolja, hogy mely Partner ajánlásával érkezett az új regisztráló.
   6. Ha a fenti pontokat követően az új regisztráló vásárol a Szolgáltató rendszerében, akkor a Szolgáltató automatikusan feltüntetni a Partner adnimisztrációs felületén a vásárlás után járó jutalékot.
  5. A Felhasználó és/vagy Előfizető a Fiókjában hozzáférést kap az által hozott érdeklődők és vásárlók számának statisztikai adataihoz, de személyes adatokhoz, illetve azonosításra alkalmas adatokhoz nem.
  6. A Felhasználó és/vagy Előfizető az általa hozott vásárlók (a továbbiakban ajánlott vásárlók) sikeres befizetései után 20% jutalékot kap, mindaddig amíg az ajánlott vásárlók Fiókja aktív. Az összegyűjtött jutalékai összegét a Fiókjában tudja elérni.
  7. A jutalék kifizetését a Felhasználó és/vagy Előfizető a Fiókjában kezdeményezheti. A kifizetés kezdeményezését követően a Szolgáltató bekéri a kifizetéshez szükséges számlát a Felhasználótól és/vagy Előfizetőtől. A Szolgáltató a számlát 8 napos fizetési határidővel és átutalásos fizetéssel fogadja be.
  8. A partnerkód megfelelő működésének feltétele, hogy a linkre kattintó felhasználók számítógépének egyedi beállításai lehetővé tegyék a cookie-k (sütik) kezelését, valamint, hogy a Partner hibátlanul adja meg a partnerkóddal kiegészített webcímet. Mivel ezeket a Szolgáltató nem ellenőrzi, ezért nem garantálhat, hogy minden esetben be tudja azonosítani mely Partner partnerkódjáról érkezik felé a látogató. Így a Szolgáltató kifejezetten kizár minden felelősséget, és nem vállal garanciát a partnerkód megfelelő működésére.
 8. SZELLEMI TULAJDON
  1. A Weboldal és annak bármely alkotóeleme, a Fiók, a kezelőfelület, a Mobilalkalmazás annak teljességében (beleértve, de nem kizárólag, bármely tartalom, szerkezet, adatbázis, grafika, kép, struktúra, kezelési mód, stb., a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, melynek bármilyen reprodukciója vagy megjelenítése részben vagy egészben, a Szolgáltató írásos engedélye nélkül szigorúan tilos.
  2. Szigorúan tilos a Weboldalon, a Fiókban, a Mobilalkalmazásban, a Szolgáltató webtárhelyén elhelyezett adatbázisokból kivonatot létrehozni, módosítást végrehajtani, sokszorosítani, a Szolgáltató írásos engedélye nélkül tárolni.
  3. A Felhasználó és az Előfizető vállalja, hogy nem fogja közvetlenül vagy közvetetten feltörni, visszafejteni, szétszedni, elemezni, közzétenni vagy bármilyen egyéb módon megpróbálni felderíteni a Mobilalkalmazás, vagy bármely, a Szolgáltatóhoz kapcsolódó szoftver, dokumentáció vagy adat forráskódját, tárgyi kódját, vagy az azt megalapozó szerkezetet, funkciókat, ötletet vagy algoritmust.
  4. A Felhasználó és az Előfizető vállalja, hogy nem fog a Szolgáltatás alapján származékos műveket létrehozni.
 9. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS GARANCIÁK
  1. A Felhasználó és/vagy Előfizető Kizárólagos Felelőssége
   1. A Felhasználó és/vagy az Előfizető vállalja, hogy betartja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a székhelye szerinti ország törvényeit, valamint Magyarország jogszabályait.
   2. z Előfizető és/vagy Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik a Mobilalkalmazásban elhelyezett nyilatkozatok, információk és közlemények, képi és videós tartalmak, szövegek tartalmáért és valódiságáért, azaz, általánosságban a Mobilalkalmazás tartalmáért.
   3. A Szolgáltató, mint az Előfizetők és/vagy Felhasználók Mobilalkalmazásának üzemeltetője, jogosult ellenőrzi a Mobilalkalmazások tartalmát azok közzététele előtt és után.
  2. A Felhasználó és/vagy az Előfizető magára nézve kötelezőnek vállalja, hogy nem jár el őszintétlen és/vagy szakszerűtlen módon azzal, hogy nem megfelelő, valótlan vagy káros tartalmat jelenít meg a Mobilalkalmazásban, nem megsértve bármilyen azokhoz kapcsolódó titoktartást, valamint biztosítva, hogy a Mobilalkalmazás nem tartalmaz rágalmazó, sértő, diszkrimináló, obszcén tartalmat. A Felhasználó és/vagy Előfizető általánosságban tiszteletben tartja harmadik felek jogait oly módon, hogy nem szít erőszakot, rasszizmust, idegengyűlöletet, pedofíliát és/vagy erkölcsöt,jogszabályokat.
  3. Köteles helyt állni az Előfizető és/vagy Felhasználó a Szolgáltató helyett bármely harmadik fél által bármilyen minőségben indított eljárás, követelés és/vagy felszólítás tekintetében, különös tekintettel bármely olyan természetes, vagy jogi személyre, aki vélelmezi, hogy jogosultsággal bír a tárgybeli, a Mobilalkalmazások tartalmához kapcsolódó jogok felett, vagy azok az ő jogait sértik. Az Előfizető és/vagy Felhasználó köteles viselni az eljárások kapcsán a Szolgáltatónál felmerülő kiadásokat és költségeket (beleértve az ügyvédi díjakat, vizsgálati költségeket), valamint bármely kártérítést és kamatot, amelynek megfizetésére a Szolgáltató köteles lehet ebben a tekintetben.
  4. A jelen kötelezettségek megszegése esetén, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy (a teljesség igénye nélkül):
   1. Beavatkozzon bármilyen olyan tartalom esetén, amely emberiség ellenes bűnöket ösztönöz, faji gyűlöletet vagy erőszakot kelt, pedofil tartalmat jelenít meg, emberi méltóságot sért, a kifejezés jogát sérti (rágalmazó, rasszista vagy sértő kijelentéseket tartalmaz), mások szabadságát sérti, erkölcstelenséget szít, és értesítse a Felhasználót és/vagy az Előfizetőt, mint moderátort, hogy amennyiben nem távolítják el az ilyen tartalmakat azonnal, a Mobilalkalmazásuk, valamint az Fiókjuk azonnal megszüntetésre kerül minden további értesítés vagy az általuk fizetett Előfizetői díj megtérítése nélkül, vagy
   2. Előzetes értesítés nélkül eltávolítson bármely, a Felhasználó és/vagy az Előfizető, vagy harmadik fél által panaszolt tartalmat, valamint lezárja a Felhasználó és/vagy az Előfizető Fiókját.
 10. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
  1. A Szolgáltató semmilyen módon nem garantál megszakítás és vagy hibamentes működést. Épp ellenkezőleg, a karbantartások, frissítések, előre nem látható üzemzavarok vagy műszaki fejlesztések miatti időszakos leállások valószínűsíthetően elő fognak fordulni, melyekkel kapcsolatban a Szolgáltató minden felelősséget kizár.
  2. A Szolgáltató köteles értesíteni az előfizetőket az előre megtervezett karbantartásokat vagy fejlesztéseket megelőzően, amennyire ez az adott munkafolyamat kapcsán lehetséges. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen, nem megfelelő eszközök miatt felmerülő működési hiba, elérhetetlenség, vagy nem megfelelő felhasználói feltételek okán, az internet hálózat hibájáért, valamint minden egyéb, a Szolgáltató felelősségi körén kívül eső okért, különös tekintettel a vis mayor esetekre.
 11. MEGSZŰNÉS
  1. A Felhasználók és/vagy Előfizetők szerződésszegése vagy csalása esetén, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy minden értesítés nélkül azonnal felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse a Felhasználó és/vagy Előfizető fiókját.
  2. A Felhasználók és/vagy Előfizetők bármikor értesítés nélkül jogosultak megszüntetni fiókjukat. Az Előfizetők nem jogosultak visszatérítésre a Szolgáltatótól.
  3. A Felhasználók és/vagy Előfizetők fiókjának megszüntetése a fiókhoz tartozó Mobilalkalmazások tartalmának felfüggesztését vonja maga után.
  4. Amennyiben a Felhasználó és/vagy Előfizető a Fiókját annak rendeltetésszerű céljával ellenesen használja, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megszüntesse a fiókot. A Felhasználó és az Előfizető kizárólagos felelősségét képezi az azonosító elemeik harmadik felek által történő felhasználása és a fiókjukon keresztül tett intézkedések és nyilatkozatok, abban az esetben is, ha azok tisztességtelen módon kerültek közzétételre. A Felhasználó és/vagy Előfizető köteles a Szolgáltató helyett teljes körűen helyt állni ebben a tekintetben.
  5. A regisztrációk a bármely előfizetési csomagra történő előfizetés időpontjával hatályosulnak. A kezdeti időszak leteltével a regisztráció hallgatólagosan megújul, amennyiben nem került lemondásra az Előfizető által.
 12. SZEMÉLYES ADATOK
  1. A Szolgáltató a Felhasználók és/vagy Előfizetők adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően köteles kezelni, melynek részletes leírását a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza.
  2. A Szolgáltató a rendszerének megfelelő működésének érdekében internetes cookie (süti) fájlokat használ, melyeknek funkcióit, és részletes leírását a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza.
 13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos polgári törtvénykönyv (1959. évi IV. törvény) és a magyar jog az irányadó.
  2. Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül bármely törvény vagy rendelkezés szerint, vagy azt érvénytelennek mondja ki bármely illetékes bíróság kötelező erejű határozata, az ÁSZF fennmaradó, az érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
  3. A Szolgáltató kijelenti, hogy hivatalos megbízotti címeként a jelen dokumentum elején meghatározott székhelyét kívánja használni. A Felhasználó és/vagy Előfizető kijelenti, hogy a Fiókjában megadott székhelyét kívánja hivatalos megbízotti címként használni. A Felek kötelesek egymást az elérhetőségi adataikban bekövetkezett változásokról értesíteni. A kötelezettség elmulasztása esetén a változást érvénytelennek és végrehajthatatlannak kell tekinteni.
  4. A Szolgáltató és a Felhasználók és/vagy Előfizetők kötelesek minden lehetséges intézkedést megtenni, hogy a jelen ÁSZF keretében felmerült vitás kérdéseiket elsődlegesen a közvetlen tárgyalások útján rendezzék. A Felek kötelesek a körülmény tudomásukra jutásakor egymást értesíteni minden, a szerződés megkötése után felmerülő körülményről, amely a jelen szerződés teljesítését befolyásolja, vagy akadályozhatná. A jelen ÁSZF érvényességével és értelmezésével kapcsolatos kérdésekben a magyar jog az irányadó, tekintet nélkül a kollíziós elvekre. A Felhasználó és/vagy Előfizető ezúton beleegyezik a Győr-Moson-Sporon megyei bíróságok kizárólagos illetékességébe (és egyúttal lemond a személyi illetékesség hiányára és a forum non conveniense doktrínára való hivatkozás jogáról).
Hatályos: 2019. 09. 01. napjától
Készítés dátuma: 2019. 09. 01.
Utolsó módosítás dátuma: 2019. 09. 01.